Head

Main organiser, communication with sponsors:


prof. Michal Zurovec

phone: +420 387 775 267, +420 387 775 283
e-mail: zurovec@entu.cas.cz


Registration of Participants:

MSc. Houda Ouns Maaroufi

phone: +420 387 775 267
mobile: +420 735 029 611
e-mail: houda.maaroufi@entu.cas.cz


Team:

Lucie Kucerova, Ph.D.
e-mail: lucie.kucerova@entu.cas.cz

MSc. Lenka Rouhova
e-mail: rouhova.lenka@seznam.cz

Vaclav Broz, Ph.D.
e-mail: vasa.broz@centrum.cz

Dr. Anna Zaloudikova
e-mail: zalanna1@seznam.cz


Organising institution:

Biology Centre AS CR, v. v. i.
Institute of Entomology
Branisovska 31
CZ-370 05 Ceske Budejovice
Czech Republic


EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání


stint
Spolufinancováno z projektu:

IBERA proj. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0 /16_028/0006247